• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اردوی تیم ملی قایقرانی

مدیر کل تربیت بدنی از اردوی تیم ملی قایقرانی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی دکتر نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به همراه ریاست اداره ورزش قهرمانی و همگانی ورزش دانشگاه از اردوی تیم ملی قایقرانی جمهوری اسلامی که در مجموعه ورزشی در حال برگزاری بود بازدید نمود.

دکتر نصیرزاده هدف از این بازدید را پتانسیل بالای دانشگاه در رشته قایقرانی عنوان داشت و ابراز داشت که حدود یازده ملی پوش قایقرانی در دانشگاه پیام نور در حال تحصیل می باشند که با توجه به این پتانسیل بالا و همچنین اعتماد ریاست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی بر آن شدیم که نسبت به اعزام تیم دانشگاه پیام نور به مسابقات دانشجویان جهان با مشارکت فدراسیون قایقرانی اقدام نمائیم

دکتر نصیرزاده در ادامه درجمع ملی پوشان قایقرانی دانشگاه پیام نور حاضر و ضمن قدردانی از آنان به رفع مشکلات و دغدغه های آنان پرداخت و قول داد که با توجه به این پتانسیل نهایت مساعدت در خصوص اعزام تیم دانشگاه پیام نور به مسابقات دانشجویان جهان صورت پذیرد

لازم به توضیح است که درحال حاضر خانم ها فرحناز عشقی ، رویا عباسی ، اکرم اسدی و آقایان خشایار عباس آبادی ، آرش درویشی ، علی اجاقی ، هومن کریمی ، وحید جوهری ، ساسان حسینی ، محمد صفری ملی پوشان قایقرانی می باشند که در دانشگاه پیام نور ادامه تحصیل می دهند.