• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انواع گرفتگی

۱٫ Cramp:
بعد از تمرین و مسابقه به علل مختلفی ممکن است رخ دهد
-تجمع متابولیت ها از جمله اسید لاکتیک
-آسیب به Reti culum sarcoplasmic
در عضله و آزاد شدن کلسیم
-آسیب به فیبر های عضله یا بافت های مجاور
☆میتوان با ماساژ با ریتم آهسته و از سطح خارج شده و به تدریج فشار آنرا افزایش داد.
۲٫ Soreness:
معمولا بعد از یک تمرین شدید یا خارج از حد تحمل ایجاد میشود. علائمِ آن دردو ناراحتی در حین تمرین است علت Soreness آسیب به فیبرهای عضله است. در این مورد انجام ماساژ روی نواحی دردناک،ممنوع بوده و میتوان ماساژ را روی نواحی مجاور انجام داد.
۳٫ Doms:
معمولا زمانی ایجاد میشود که فرد بعد از مدتی کم تحرکی شروع به تمرین مینماید یا برنامه تمرینی قبلی را عوض کرده و با برنامه تمرینی سنگین تری شروع نماید. در این حالت علائم بشکلِ خشکی و درد و اکثرا در محل اتصالِ عضله به تاندون است بین ۱۲ تا ۲۴ساعت بعد از تمرین ایجاد میشود. و ۴۸ساعت بعد از تمرین به اوج میرسد و بعد از۵تا۷ روز برطرف میشود.
علت آن آسیب به ساختارهای غیر انقباضیِ عضله است. دراین عارضه در روز اول برای پراکنده سازی و کاهش نوتروفیل ها؛ ماساژِ آرام موثر است.