• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین دوره کلاس مربیگری بدنسازی کاراته

گزارش تصویری از برگزاری اولین دوره کلاس مربیگری بدنسازی کاراته در استان کرمان