• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

خلاصه نقطه نظرات نمایندگان

خلاصه نقطه نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی در نشست هم اندیشی اشتغال و کارآفرینی در ورزش در دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدوی (نماینده وزارت بهداشت): مشکل اشتغال دانش آموختگان علوم ورزشی از جایی آغاز می شود که مردم #ورزش نمی کنند. اگر مسأله ورزش همگانی حل شود، مشکل اشتغال خود به خود حل می شود.

محمد رضا کارگر (مدیرکل اشتغال وزارت کار): طرح نظام هماهنگ کارورزی رشته های تحصیلی سال آینده اجرا می شود که سهمی هم برای رشته های علوم #ورزشی تعیین شده است. الگوهای کارآفرینی معرفی شوند.

دکتر مهرزاد حمیدی: مشکل #اشتغال دانش آموختگان ورزش از سیکل معیوب دانشگاه ها آغاز می شود. دانشگاه ها دانشجو را برای بازار کار تربیت نمی کنند. باید مشکل اشتغال به گفتمان ملی تبدیل شود.

دکتر محمد پورکیانی (مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم): ٧۵ درصد اماکن ورزشی دانشگاه با اهداف فوق برنامه ایجاد شده اند که متأسفانه ٨٠ درصد آنها امروز برای اهداف آموزشی استفاده می شوند.

دهکده کسب و کار ورزش