• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دوره مقدماتی تربیت مربی بدنساز کاراته

دوره مقدماتی تربیت مربی بدنساز کاراته در استان کرمان برگذار شود
مسول کمیته بدنسازی فدراسیون کاراته از برگزاری سومین دوره تربیت بدنسازی کاراته به میزبانی استان کرمان خبر داد وافزود این دوره به میزبانی هیات کاراته استان کرمان از تاریخ ۳ دی ماه آغاز وتاریخ ۷ دی ماه ادامه خواهد داشت
دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در ادامه خاطر نشان ساخت این دوره به صورت تئوری وعملی به مدت ۵ روز برگذار خواهد شود وهنرجویان در این دوره با مباحثی همچون آناتومی کاربردی تمرینات مقاومتی ،طراحی تمرین در تمرینات مقاومتی ،فیزیولوژی تمرینات مقاومتی ، سیستم تمرینات کار باوزنه در کاراته کاها ، آنتی دوپینگ و سو مصرف مواد نیروزا ،مکمل های نوین ورزشی ، آشنایی با طراحی برنامه های تغذیه ای در کاراته کاها ودرس فنی تخصصی به صورت عملی آشنا خواهند شود