• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دومین مجمع انتخابات انجمن علمی

دومین مجمع انتخابات انجمن علمی مدیرت ورزشی ایران برگزارشد

 

دومین مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران باحضور ۳۱۰ نفراز اعضای این انجمن درتاریخ ۲۶ دی ماه در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران (سالن آمفی تئاتر) برگزارشد.

دراین جلسه ، درابتدا دکترمحمود گودرزی بعنوان ریاست انجمن،دکترحبیب هنری بعنوان دبیر انجمن ، دکترفرشاد تجاری بعنوان خزانه دار و دکترحمیدقاسمی بعنوان بازرس به ارائه گزارش پرداختند.
در ادامه ، با معرفی کاندیدهای تصدی هیات رئیسه ، پس از رای گیری افراد ذیل انتخاب گردیدند :
اعضای اصلی :
۱-دکترابوالفضل فراهانی ازدانشگاه پیام نور با ۶۲ رأی
۲-دکترمحمود گودرزی ازدانشگاه تهران با ۶۲ رأی
۳- دکترحبیب هنری ازدانشگاه علامه طباطبایی با ۲۳ رأی
۴- دکترمرجان صفاری ازدانشگاه تربیت مدرس با ۴۳ رأی
۵- دکترمصطفی افشاری ازپژوهشگاه تربیت بدنی با ۴۶ رأی
۶- دکترمحمد پورکیانی ازدانشگاه شهیدبهشتی با ۴۱ رأی
۷- دکترناهیداتقیاء ازدانشگاه الزهراء با ۳۶ رأی
۸- دکترفرشادتجاری ازدانشگاه آزاداسلامی با ۳۴ رأی
۹- دکترحمیدسیفی ازدانشگاه علم وصنعت با ۶۳ رأی
اعضای علی البدل :
دکترعباس نظریان مادوانی ازدانشگاه شهیدرجایی با ۶۶ رای و آقای علی دیرنده از اداره تربیت بدنی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ۳ رأی
ازمیان ۳ کاندیدای تصدی بازرس انجمن علمی مدیریت نیزدکترحمید قاسمی با ۲۳ رأی انتخاب و دکترلقمان کشاورز نیزبا ۳۶ رأی بعنوان عضو علی البدل تعیین گردید.
درضمن شورای برگزاری انتخابات متشکل ازنماینده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،دکترمحمدخبیری،دکترهاشم کوزه چیان،دکترغلامرضاشعبانی بهار،دکترمجیدجلالی فراهانی،دکترمهدی مرادی،اکبرفریدفتحی وسجده مرادی بودند.
لازم به ذکر است در این مجمع ، رضا خوش سرور ( رئیس انجمن گردشگری ورزشی ) و شرمین جباریان ( نائب رئیس انجمن گردشگری ورزشی و مدیرعامل موسسه توسعه جهانگردی و گردشگری ورزشی) بعنوان اعضاء صاحب رای انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران حضور داشته اند.