• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

صدر نشینی تیم کاراته بانوان در سوپر لیگ

مدیرکل تربیت بدنی از صدر نشینی تیم کاراته بانوان در سوپر لیگ کاراته خبر داد
نصیرزاده از کسب دو پیروزی درخشان تیم کاراته دانشگاه پیام نور در هفته اول مسابقات سوپر لیگ بانوان خبرداد وافزود فصل جدید سوپر لیگ کاراته بانوان از روز ۳ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز که تیم کاراته دانشگاه پیام نور موفق شود در دور اول با نتیجه ۲۲بر ۶ از سدتیم سرای محله تجریش بگذرد ودر دور دوم بانتیجه ۲۵ بر ۳ از سد ستارگان ساری عبور کردند که با این دوبرد در هفته اول تیم های دانشگاه پیام نور ، سرای محله تجریش و آراد کرمان در ردهای اول وسوم قرار دارند
دبیر شورای ورزش دانشگاه در ادامه افزود مسابقات در دو گروه هفت تیمی برگذار واز هرگروه دوتیم برتر به جمع چهار تیم برتر راه پیدا خواهند کرد