• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قهرمانی قایقران دانشگاه پیام نور

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از قهرمانی قایقران دانشگاه پیام نور خبر داد:

نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از کسب مقام قهرمانی سرکار خانم فرحناز عشقی در مسابقات قایقرانی دانشگاه وموسسات آموزش عالی کشور خبر داد و افزود سرکار خانم عشقی دانشجوی رشته تربیت بدنی مرکز زنجان می باشد که در سوابق خود قهرمانی آسیا در رشته قایقرانی را دارد.