• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدت زمان ماندگاری استروئید ها در بدن

مدت زمان ماندگاری استروئید ها در بدن

دکادورابولین ، نورآندرن ، دکادورابول ، تورینابولون دپو و آنابولیکوم استروئید های هستند که ماده اصلی تشکلیل دهندشان از ناندرولون دکانوت تشکلیل شده است و مدت زیادی در بدن به طور غیر فعال باقی می مانند.
این استروئید ها حدود ۱۷ تا ۱۸ ماه به طور غیر فعال در بدن قابل کشف هستند و برای کسانی که چند ماه بیشتر به مسابقاتشان باقی نمانند اصلا خوش آیند نیست
deca – durabolin
norandren
deca-durabol
deca – durabol
turinabol depot
anabolicum
——————————————-
دورابولین ، تورینابول ، فنوبولین و انابولین استروئید های هستند که ماده اصلی و یا موثر آنها از ناندرولون فنیل پروپیونات تشکلیل شده است این استروئید ها هم مدت زیادی در بدن ادمی ماندگار هستند
مدت ماندگاری این استروئید ها ۱۱ تا ۱۲ ماه در بدن به طور غیر فعال قابل کشف هستند
durabolin
turinabol
fenobolin
anabolin
————————————–
دیانابول تزریقی و دی بول تزریقی استروئید های هستند که ماده موثر ماده اصلی شان از متاندینون تزریقی تشکلیل شده است ماندگاری این داروهای در بدن ادمی ۵ ماه است
dianabol ( inject )
d-bol (inject )
———————————————–
اولتراگان ۱۰۰ ، ماکسیگان ، گانابول ، اکوییپویز ، اکویی گان استروئید های هستند که ماده اصلی و موثرشان از بولدنون آن دسیلنات تشکلیل شده است
مدت ماندگاری این دارو در بدن ۴ تا ۵ ماه می باشد
ultragan 100
maxigan
ganabol
equipoise
equigan
————————————-
تسوسترون سی پیونات استروئید است که ماده اصلی تشکلیل دهندش از تستوسترون سی پیونات تشکلیل شده است و مدت ماندگاری این دارو در بدن ۳ ماه می باشد
testosterone cypionate
———————————————-
پریموتستون دپو ، تستوسترون ۲۰۰ ، تستوسترون هپیلات ، تستوترونا۲۰۰ ، تستوسترون دپو استروئید های هستند که ماده اصلی و تشکلیل دهندشان از تستوسترون انانتات تشکلیل شده است
مدت ماندگاری این استروئید ها در بدن ۳ ماه می باشد
primoteston depot
testosterone 200 depot
testosterone hyptylate
testosterona 200
testosterone depot
———————————————–

استن ، سوستانون ۲۵۰ ، دوراتستون ۲۵۰ این استروئید ها استر مختلف تستوسترون می باشند
مدت ماندگاری این استروئید ها در بدن ۳ ماه می باشد
sten
sustanon 250
durateston 250
———————————————–
آنادور ۵۰ ، آناپولون ، اکسی بولون ، اکسی متولون ، هموژنین استروئید های هستند که ماده موثرشان از اکسی متولون تشکیلی شده است
مدت ماندگاری این داروها در بدن ۲ ماه می باشد
anadrol 50
anapolon
oxybolone
oxymetholone
hemogenin
————————————————-
استنوکس ، هالوتستین استروئید های هستند که ماده موثرشان از فلوکس مسترون تشکلیل شده است
مدت ماندگاری این داروهای در بدن ۲ ماه می باشد