• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

هفته اول از دور رفت سوپر لیگ کاراته

هفته اول از دور رفت سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور امروز شنبه ۲۷ آذر ماه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور ۱۰ تیم آغاز شد. تیم های سوپر لیگی در ۲ گروه ۵ تیمی دسته بندی شدند که در هفته اول و در مرحله نخست نتایج ذیل بدست آمد:

گروه یک/
مرحله اول:
دانشگاه آزاد اسلامی استراحت داشت.
فتح تهران ۱۰- مناطق نفت خیز جنوب ۱۷
پیام نور ۱۴- کلینیک آریا کرمانشاه ۱۳

گروه ۲/
مرحله اول:
پاس قوامین استراحت داشت.
توسعه و نوآوری شهر ۲۱-آوای رزم ۵
بیمه ما ۲۵- گوجوریو سی واکای ۳

***مرحله دوم رقابتها در حال برگزاری است.