• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزاری مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور

برگزاری مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور
اولین دوره مسابقات قایقرانی دانشجویان( پسر ) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به میزبانی دانشگاه خوارزمی با حضور دکتر محمد پور کیانی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در رشته های کایاک یک نفره ۱۰۰۰ متر ، کایاک یک نفره ۲۰۰ متر و روئینگ یک نفره سنگین وزن ۱۰۰۰ متر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۹ در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی با حضور ۷ دانشگاه برگزار گردید که نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد :

کایاک یک نفره ۱۰۰۰ متر
شهید خدادادی بندر انزلی: مقام اول
بو علی سینا همدان: مقام دوم
رازی کرمانشاه: مقام سوم

کایاک یک نفره ۲۰۰ متر
غیر انتفاعی شاندیز: مقام اول
شهید خدادادی بندر انزلی: مقام دوم
بو علی سینا همدان: مقام سوم

روئینگ یک نفره سنگین وزن ۱۰۰۰ متر
پیام نور تهران: مقام اول
هنر: مقام دوم
علمی کاربردی پرسپولیس: مقام سوم
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی