• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید وزیر محترم علوم از دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از بازدید وزیر محترم علوم تحقیقات وفناوری از دانشگاه پیام نور وافتتاح بیش از ۷۰ پروژه عمرانی