• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عنوان سوم رنکینگ تیمی لید و سرعت قهرمانی جهان

?کسب عنوان سوم رنکینگ تیمی لید و سرعت قهرمانی جهان توسط تیم ملی یخنوردی ایران
درپایان رقابتهای یخنوردی قهرمانی جهان در شهر شامپانی فرانسه تیم ۵ نفره کشورمان موفق شد در مجموع تیمی پس از روسیه و کره جنوبی برسکوی سوم قرار گیرد و مدال برنز را دریافت نماید.
همچنین در رقابتهای انفرادی این دوره، در ماده سرعت عناوین قهرمانی به روسها و در ماده لید ازآن ورزشکاران کشور کره جنوبی شد.
تیمی اعزامی کشورمان در این دوره متشکل بود از:
مسعود زینالی ورزشکار و سرپرست
محمدرضا صفدریان
سعید محمودی
زینب موسوی
آلاله قاسمی