• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قایقرانان پیام نوری لیگی شدند

“قایقرانان پیام نوری لیگی شدند ”
درپی دیدار مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با ریس فدراسیون قایقرانی و نایب ریس بانوان فدراسیون قایقرانی با ورود تیم بانوان دانشگاه پیام نور در لیگ کاناپلو قایقرانی موافقت گردید
دکتر نصیرزاده در این نشست ابراز داشت دانشگاه پیام نور با بیش از ۵۰۰ مرکز واحد در سراسر کشور ودارا بودن ۸۰۰ هزار دانشجو وهمچنین دارا بودن بیش از ۳۰ هزار دانشجو تربیت بدنی یکی از قطب های تربیت نیروی انسانی در تربیت بدنی کشور می باشد وی با توجه به پتانسیل بالای دانشجویان دانشگاه پیام نور در رشته قایقرانی ابراز داشت که دانشگاه پیام نور آمادگی دارد با مشارکت فدراسیون قایقرانی وفدراسیون ملی دانشجویی نسبت به حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان اقدام نماید
در ادامه امینی ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیران دانشگاه در فدراسیون قایقرانی خاطر نشان ساخت این فدراسیون به عنوان یکی از فدراسیون های پر مدال که مورد توجه مسولین وزارت ورزش وکمیته ملی المپیک قرار گرفته است آمادگی دارد با تمام توان نسبت به اعزام دانشجویان به مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان اقدام نماید
ریس فدراسیون قایقرانی ابراز داشت یکی از ارگان هایی که می توانند می توانند نقش به سزایی در رشد وتعمیم این رشته پر مدال المپیکی داشته باشددانشگاه ها هستند که با توجه پتانسیل بالا وگستردگی دانشگاه پیام نور حضور پیام نور را درقایقرانی رابه فال نیک می گیریم
درنهایت مقرر گردید طی یک تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین فدراسیون قایقرانی ودانشگاه پیام نور مواردی همچون جذب نخبگان قهرمانان قایقرانی ، همکاری های پژوهشی ،آموزشی ،مشارکت در اعزام های برون مرزی ،برگزاری کارگاه های دانش افزایی مشترک ، حضور تیم هایی از پیام نور در لیگ قایقرانی،حضور دانشجویان تربیت بدنی برای گذراندن دروس کارورزی در فدراسیون قایقرانی به امضا برسد