• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مجتبی عابدینی

مجتبی عابدینی در فینال جام جهانی شمشیر بازی، با نتیجه ۱۵-۱۲ مغلوب حریفی از مجارستان شد و به مدال نقره دست پیدا کرد. عابدینی با ارزش‌ترین مدال تاریخ شمشیربازی ایران را بر سینه خود آویخت.