• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدیر تربیت بدنی استان همدان

“”مدیر تربیت بدنی استان همدان حمایت ریاست استان همدان به برنامه های ورزشی قابل تقدیر است “”
نرگس شکوهی در دهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های پیام نورسراسر کشور که به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگذار می گردید از حمایت وهمراهی ریاست عالی دانشگاه پیام نور استان سخن گفت وافزود دانشگاه پیام نور استان همدان به طور منظم جلسات شورای راهبردی ورزش استان را برگذار ودکتر صفایی در همه جلسات حضوری فعال دارند که همین امر باعث گردیده است مشکلات ورزشی استان همدان به حداقل ممکن برسد
شکوهی دربخشی دیگر از سخنان خود از به برگذاری موفقیت آمیز هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور اشاره داشت وافزود برگذاری المپیاد دراستان همدان اثرات بسیار مثبتی داشت به طوری که علاوه بر ارتقاء فرهنگ ورزش دانشجویی در استان همدان موجبات افزایش جذب دانشجو را نیز فراهم آورده است
مدیر نمونه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور در ادامه خواهان نظرات بیشتر اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بر تجهیزاماکن ورزشی شود وافزود اخیرا کفپوش سالن های ورزشی این استان توسط مسولین عمرانی با کفپوش ۴ میل تعویض گردید که این امر موجبات نارضایتی ورزشکاران را همراه داشت
دبیرکل هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور افزود امیدوارم همانطوری که برای مسولین انجمن ها احکامی از سوی اداره کل تربیت بدنی صادر می گردد برای مدیران نیز ابلاغ هایی از طرف مدیرکل تربیت بدنی صادر گردد
مدیربرتر تربیت بدنی دانشگاه پیام نورهمدان ابراز داشت جادارد به طور ویژه از زحمات همکارانم در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه سپاسگذاری نمایم
دردهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی سراسر کشور که با حضور اعضای هیات ریسه دانشگاه برگذار می گردید توسط دکتر علی اصغر رستمی ریاست عالیه دانشگاه از سرکار خانم نرگس شکوهی مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان همدان به عنوان مدیر برتر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تقدیر گردید www.nasirzade.com