• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

آکادمی های تنیس روی میز در دانشگاه پیام نور

“”راه اندازی آکادمی های تنیس روی میز در دانشگاه پیام نور “”
در حاشیه دیدار مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با ریس فدراسیون تنیس روی میز احداث آکادمی های تنیس روی میز دانشگاه پیام نور سراسر کشور مطرح گردید
عصر امروز با حضور مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در فدراسیون تنیس روی میز با ریس فدراسیون دیدار کردد
دراین نشست صمیمانه دکتر نصیرزاده ضمن تبیین جایگاه دانشگاه پیام نور در فعالیت های ورزشی کشور به پتانسیل بالای دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور اشاره داشت افزود امیدواریم بتوانیم با کمک مجموعه فدراسیون تنیس روی میز نسبت به راه اندازی آکادمی های تنیس روی میز دانشگاه پیام نور در سطح کشوراقدام نماییم نصیرزاده درادمه به مسابقات تنیس روی میز پسران در اصفهان اشاره داشت وگفت از فدراسیون تقاضا نسبت به برگذاری هرچه باشکوهتر مسابقات مارا همراهی نماید
سپس قارداشی ریس فدراسیون تنیس روی میز نیز به اهمیت توجه به ورزش دانشگاه در کشور اشاره داشت وگفت فدراسیون تنیس روی میز آمادگی هر گونه همکاری با دانشگاه پیام نور درحیطه مسابقات ، آموزش ، پژوهش ،وراه اندازی آکادمی های تنیس روی میز سراسر کشور رادارد
وی ادامه داد انشالله به زودی درغالب یک تفاهم همکاری کلیه موارد توافق همکاری به امضا برسد