• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

احکام عزیزان در اسرع وقت تقدیم خواهد گردید

با توجه به جلسه اخیر هیات رییسه سبک تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
مهدی ابراهیمی صدر هیات رییسه
سیدعباس احمدپناهی ریاست سبک
دکتر محمد اکرمی نایب رییس آقایان
دکتر عبدالمهدی نصیرزاده عضو هیات رییسه
دکتر حمیدرضا آدابی عضو هیات رییسه
شهناز حسنین عضو هیات رییسه و مشاور عالی امور بانوان
زهرا حاج آقا محمد نایب رییس بانوان
حسن امیدوار دبیر سبک
لاله خالق مسئول روابط عمومی
حسین پارسی مشاور حوزه ریاست و مسئول امور بین الملل
رضا سبزواری رییس کمیته آموزش
عبدالله میلانچی رییس کمیته مربیان
ابولفضل بایرامی رییس کمیته داوران
حسن انگشتان رییس امور استانها و کمیته مسابقات
حسین صمدی رییس کمیته حقوقی و انضباط
معصومه تمیمی نایب رییس کمیته آموزش بانوان
رضوان میرزایی دبیر تیم های ملی بانوان
فرناز رواخواه مربی تیم ملی کاتای نوجوانان و جوانان

ضمن تبریک به دوستان اسامی سایر مسئولین نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین احکام عزیزان در اسرع وقت تقدیم خواهد گردید.
با تشکر