• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

استان های برگزیده مسابقات دانشگاه های پیام نور

استان های برگزیده مسابقات قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور مشخص شد
?مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از قهرمانی تیم های کاراته تهران ،بسکتبال وتکواندو البرز ،شنا ووالیبال اصفهان ووشو مازندران در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشورخبرداد
عیدالمهدی نصیرزاده عنوان کرد: در مسابقات قهرمانی ورزشی دانشجویان دختر پیام نور بیش از ۱۴۰۰ نفر ورزشکار ،مربی ،داور حضور داشتند که طی شش روز به رقابت پرداختند
نصیرزاده درآیین اختتامیه مسابقات ضمن تشکر وقدرانی از ریاست عالیه دانشگاه ومعاونت محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه به واسطه نگاه مثبت به فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه از حمایت های مسولین دانشگاه پیام نور مازندران ومسولین محلی استان مازندران تشکر وقدردانی نمود وافزود مسابقات از سطح کمی وکیفی قابل قبولی برخوردار بود به طوری که خیلی از قهرمانان وتیم های قهرمان دوره های قبل در این دوره از مسابقات باشکست روبه رو شدند
عضو هیات ریسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به حضور بیشمار قهرمانان ملی در دانشگاه پیام نور وسهم قابل توجه این دانشگاه در اعزام های مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان اشاره داشت وافزود امیدواریم بتوانیم در سال آینده با قهرمانان این دوره از مسابقات در لیگ های حرفه ای واعزام های برون مرزی موفقیت هایی بیش از پیش کسب نماییم
لازم به توضیح است که جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نوربا شعار “ورزش،نشاط وتندرستی “به میزبانی استان مازندران شهرستان ساری از تاریخ ۲۴ بهمن آغاز ودر تاریخ۳۰ بهمن ماه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد
نتایج کلی مسابقات
در رشته بسکتبال
تیم دانشگاه پیام نور استان البرز مقام اول ،دانشگاه پیام نور استان تهران مقام دوم وتیم دانشگاه پیام خراسان رضوی مقام سوم
دررشته فوتسال
تیم دانشگاه پیام نور استان زنجان مقام اول ،دانشگاه پیام نور استان تهران مقام دوم وتیم دانشگاه پیام نور استان قم مقام سوم
درشته والیبال
تیم دانشگاه پیام نور استان اصفهان مقام اول ،تیم دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مقام دوم وتیم دانشگاه پیام نور فارس مقام سوم
دررشته وشو
تیم دانشگاه پیام نور استان مازندران مقاوم اول ،دانشگاه پیام نور استان اصفهان مقام دوم ودانشگاه پیام نور چهار محال بختیاری مقام سوم
در رشته تکواندو
تیم دانشگاه پیام نور استان البرز مقام اول ،دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مقام دوم ودانشگاه پیام نور مرکزی ومازندران مقام سوم
دررشته کاراته
دانشگاه پیام نور استان تهران مقام اول ،دانشگاه پیام نور استان مازندران مقام دوم ودانشگاه پیام نور کرمانشاه مقام سوم