• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مجلس : دانشگاه پیام نور پیشرو ورزش دانشگاه ها

عضوهیات ریسه مجلس شورای اسلامی دانشگاه پیام نور پیشرو ورزش دانشگاه ها
علی اصغر یوسف نژاد در مراسم آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور که به میزبانی ساری برگذار می گردید ابراز داشت دانشگاه پیام نور می تواند در بحث ورزش الگویی مناسب برای سایر دانشگاه های کشور باشد
نماینده مردم ساری ومیانرود درمجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر وتشکر از دانشگاه پیام نور به واسطه توجه به فعالیت های ورزشی علی الخصوص ورزش بانوان ابراز داشت مجلس آمادگی هرگونه حمایت از فعالیت های ورزشی در دانشگاه های پیام نور را دارد
نایب ریس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به اهمیت توجه به ورزش در دانشگاه ها اشاره داشت وافزود خوشبختانه وضعیت ورزش دانشجویی ما در جهان جایگاه نه را دارد که از این حیث قابل تقدیر است ولی بایستی در دانشگاه ها به نقش سلامت محور ورزش نیز توجه شود وهمین جا از مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور می خواهم نگاه ویژه تری به ورزش های پایه وفراگیر تر در دانشگاه پیام نور داشته باشند
یوسف نژاد دربخش انتهایی از سخنان به اهمیت توجه به ورزش در ارگان ها کشور پرداخت وافزود به همین منظور ردیف بودجه ای خاص در سال آینده توسط مجلس شورای اسلامی برای ورزش دانشجویی پیش بینی شده است