• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور

مسابقات قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور با قهرمانی تیم های بسکتبال وتکواندو البرز،وشو مازندران ،کاراته تهران و شنا اصفهان به کار خود پایان داد
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ضمن تقدیر وتشکر از میزبانی بسیار عالی استان مازندران ابراز داشت که مراسم اختتامیه مسابقات عصر امروز در سالن اجتماعات نیروی انتظامی با حضور جمعی از مسولین محلی وکشوری برگذار خواهد شود
نصیرزاده ابراز داشت که تیم والیبال خراسان رضوی ومازندران فینال مسابقات والیبال این دوره از مسابقات را برگذار وتیم های فوتسال زنجان و تهران نیز فینال مسابقات فوتسال را برگذار خواهند کرد