• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور جودوکاران ایران

حضور جودوکاران ایران در بیست نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان “” مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با ریس فدراسیون جودو دیدار کرد
عصر امروز طی نشستی در محل فدراسیون جودو با حضور سردار درخشان (ریس فدراسیون جودو ) دکتر تجاری (نایب ریس فدراسیون جودو ) رودکی ( مدیر تیم های ملی ، ) دکتر میرزایی (ریس انجمن جودو وزارت علوم وتحقیقات وفناوری) ودکتر نصیرزاده (مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور )در خصوص نحوه اعزام تیم جودو به بیست نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان بحث وتبادل نظر گردید
دکتر نصیرزاده در این دیدار ضمن تشکر وقدردانی از فدراسیون جودو در برگزاری مسابقات دانشجویان پیام نور در اسفند ماه ابراز داشت باعنایت به حضور دکتر میرزایی در دانشگاه پیام نور وهمچنین حضور چندین نفر از ملی پوشان در دانشگاه پیام نور برآن شودیم که اعزام جودوکاران به یونیورسیاد دانشجویان با تولیگری پیام نور انجام پذیرد که خوشبختانه با استقبال فدراسیون دانشجویی همراه بود
دکتر درخشان درادامه ابراز داشت با تمام منابع در این اعزام فدراسیون دانشجویی ودانشگاه پیام نور را همراهی خواهیم کرد وامیدواریم بتوانیم با یک برنامه مدون همچون سنوات گذشته که جودو توانسته است در یونیورسیاد ها افتخار آفرین باشد درسالجاری نیز این موفقیت ها تکرار گردد
درانتهامقررگردید که در ابتدا طی نامه ای به بخش های آموزش عالی مسابقات انتخابی برگزار گردد وسپس طی سه مرحله اردو آماده سازی نسبت به اعزام جودوکاران به یونیورسیاد اقدام مقتضی صورت پذیرد
در انتها طی لوح یادبود وتندیس سردار درخشان ریس فدراسیون جودو از دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی تقدیر وقدردانی نمود