• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پیروزی پیام نور مقابل نماینده کشور میزبان

پیروزی دانشگاه پیام نور مقابل نماینده کشور میزبان
صبح امروز در دور گروهی رقابت ها تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور که به نمایندگی ازکشورمان در سومین دوره مسابقات بسکتبال دانشجویان آسیا حضور دارد موفق شود در یک بازی هوشمندانه با نتیجه ۲۱ بر۱۵ نماینده کشور میزبان را از پیش رو بردارد
عصر امروز دونماینده از کشورمان به نام محمد یزدانپناه وشایان پورکاوه برای کسب مدال در رشته دانکینگ وپرتاب شوت به رقابت ها خواهند پرداخت