• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی شد

عبدالمهدی نصیرزاده با ۲۸ رای به مدت ۴ سال ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را برعهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز در شرایطی برگزار شد که از ۸ کاندیدای تایید صلاحیت شده فقط ۴ نفر در مجمع حضور پیدا کردند. 
پیش از شروع مجمع حسین اخلاقی و محمدرضا کاظمی آشتیانی انصراف خود را اعلام کرده بودند.
۴ کاندیدای حاضر شده در مجمع یعنی کمال جوانمرد، کاوه درودی، عبدالمهدی نصیرزاده و حسین یارمحمدیان صحبت های خود را در حضور مهدی علی نژاد به عنوان رییس مجمع انجام دادند. البته جوانمرد انصراف خود را در حین سخنرانی اعلام کرد.

در بخش انتخاب ناظرین نیز شیروانی رییس هیات کرمانشاه و فرشاد گنجی به عنوان نماینده ورزشکاران از مجمع رای گرفتند تا ناظر رای گیری باشند.

بعد از انجام رای گیری از ۴۳ عضو مجمع، عبدالمهدی نصیرزاده ۲۸ رای کسب کرد و به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد. 
همچنین حسین یارمحمدیان ۱۵ رای کسب کرد.