• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پیام تقدیر از همکاران و عوامل اجرایی برگزاری مجمع انتخاباتی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ حسن کرباسی سرپرست دبیری ضمن خسته نباشید به دکتر محمد تقی امیری خراسانی بابت هشت ماه تلاش خالصانه، انتخاب عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را تبریک گفت.

متن پیام کرباسی؛ دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون به شرح ذیل می‌باشد.

به نام یگانه هستی
به این وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه همه همکاران در زمینه پیشبرد اهداف فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در برگزاری یک مجمع انتخاباتی سالم، تقدیم می‌دارم.

از درگاه ایزد منان دوام عزت وسلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران درراستای دستیابی به اهداف عالیه ورزش، به خصوص فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران رامسئلت دارم.

حسن کرباسی
سرپرست دبیری و دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون