• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

احراز یک کرسی بین المللی مهم توسط رییس فدراسیون بدنسازی/ نصیرزاده عضو هیات اجرایی IFBB شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان روز پنجشنبه اعلام کرد فدراسیون جهانی بدنسازی طی مکاتبه ای از انتصاب پست بین المللی در فدراسیون جهانی بدنسازی تحت عنوان “عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی (IFBB)” به عبدالمهدی نصیرزاده خبر داده است.

در حکم صادره از سوی فدراسیون جهانی بر ضرورت حمایت کلیدی از برنامه های اعضای جدید جهت توسعه ورزش بدنسازی و پرورش اندام در کشورهای خود و ارائه نظرات و برنامه ریزی در جهت ارتقای جایگاه ورزش مذکور در سطح قاره ای و جهانی تأکید شده است.

دکتر فرشید طهماسبی مدیرکل امور بین الملل وزارت ورزش و دبیر کمیته حمایت از توسعه ارتباطات بین المللی و جایگاه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی ورزش با اعلام این مطلب که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران دارای ظرفیت های بالایی برای توسعه دیپلماسی ورزشی و عمومی کشور است، این اتفاق را به فدراسیون بدنسازی و جامعه ورزش کشور تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده است در راستای اجرای دقیق دستورالعمل کمیته مزبور، بتوان با برنامه ریزی دقیق، اقدامات ارزشمندی را در جهت احراز حداکثری کرسی های مهم بین المللی و نیل به اهداف وزارت ورزش و جوانان در عرصه سیاست خارجی محقق نمود.

لازم به ذکر است احراز کرسی یاد شده در پی تلاش های گسترده از سوی دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رایزنی های دفتر امور بین الملل با وزارت امورخارجه کشورمان، بدست آمده است.