• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اسدپور سرپرست دبیری انستیتوی فدراسیون بدنسازی شد/ تقدیر و تشکر از زحمات نورزاده

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی مراسمی که با حضور عبدالهمدی نصیرزاده رئیس فدراسیون و آیت ارجمند سرپرست انستیتوی بین المللی فدراسیون برگزار شد، سید مسلم اسدپور به عنوان سرپرست دبیری انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی معرفی و از زحمات مهدی نورزاده که پیش از این دبیر کمیته آموزش بود تقدیر و تشکر شد.

البته مهدی نورزاده به عنوان مسئول امور اداری فدراسیون به کار خود ادامه می دهد.

در این نشست که با حضور اعضای انستیتو برگزار شد، رئیس فدراسیون تصریح کرد: با توجه به تغییراتی که در ساختار آموزش ایجاد کردیم و راه اندازی انستیتوی بین المللی، جابجایی هایی نیز در نفرات داشتیم که امیدواریم به اتفاقات مثبت منجر شود. 

وی افزود: نورزاده زحمات زیادی در بخش آموزش کشیده است و از مسئولان انستیتو انتظار دارم از تجربیات او استفاده کنند. اسدپور نیز جزو افراد تحصیل کرده و کار بلد است که امیدوارم در کنار ارجمند تحول خوبی در بخش آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایجاد کنند.

گفتنی است؛ سید مسلم اسدپور در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی مقطع دکتری تحصیل کرده است و ۵ سال دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان فارس بوده است. وی همچنین به مدت ۵ سال به عنوان مدرس با کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی همکاری داشته است.