• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

امیری مشاور رئیس و سرپرست انجمن بدنسازی و شیوه های نوین تمرینی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در این حکم آمده است:

جناب آقای ناصر امیری

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی به موجب این ابلاغ حضرتعالی را به عنوان ” مشاور رئیس و سرپرست انجمن بدنسازی و شیوه های نوین تمرینی” منصوب می گردید.

انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

۱-تلاش در ایجاد کمیته های فنی و تخصصی بدنسازی رشته های مختلف

۲-تدوین برنامه عملیاتی جهت افزایش حداکثری مخاطبین فدراسیون در فعالیت های بدنی

۳-برگزاری مسابقات با توجه به تغییر ذائقه مخاطبین فدراسیون

۴-احیاء کمیته های استانی انجمن مربوطه

۵-همکاری با نهادهای مرتبط بالاخص دانشگاه ها به منظور توسعه هر چه بیشتر رشته های جدید

۶-برگزاری مسابقات لیگ تناسب اندام با عنایت به حضور باشگاه های متعدد

۷-سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و مؤید باشید.

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

لازم به ذکر است؛ ناصر امیری در سال های اخیر مسئولیت کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی را برعهده داشته و همچنین ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی را عهده دار است.