• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اویسی نایب رئیس سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای مرتضی اویسی

با سلام و تحیت؛

احتراما، نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان لیگ و به موجب این حکم به سمت « نائب رئیس سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران » منصوب می شوید.
انتـظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضـوابط و مقررات موضـوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:
۱-  پیگیری کلیه امور تفویض شده از سوی رئیس سازمان لیگ
۲-  بهره گیری از نظرات نخبگان پرورش اندام در تدوین دستورالعمل برگزاری مسابقات لیگ پرورش اندام
۳-  تلاش در احیاء چرخه اقتصادی در بین جامعه پرورش اندام
۴-  تشویق و ترغیب باشگاه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی جهت حضور در مسابقات پرورش اندام
۵-  سایر امور محوله بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

گفتنی است؛ مرتضی اویسی از قهرمانان پرورش اندام جهان و جزو مربیان نامدار این رشته به حساب می آید.