• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون بدنسازی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جمشید تقی زاده روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه با حضور در ساختمان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام علاوه بر برگزاری نشستی با رییس این فدراسیون، از بخش های مختلف فدراسیون بدنسازی نیز بازدید کرد.

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان در نشست با عبدالمهدی نصیرزاده ضمن تقدیر و تمجید از اقدامات فدراسیون بدنسازی در روزهای پایانی و برگزاری منظم مسابقات قهرمانی کشور در کیش که بعد از یک وقفه طولانی مدت رخ داد، اظهار داشت: مجموعه وزارت ورزش و جوانان آمادگی هر گونه همکاری و همراهی را با فدراسیون بدنسازی دارد. این فدراسیون به دلیل مخاطبان زیاد تهدیدهایی هم برایش وجود دارد، اما با توجه به شناختی از نصیرزاده و تیم همراهش دارم، این تهدیدها را می توانند تبدیل به فرصت کنند.

عبدالمهدی نصیرزاده نیز در این نشست خطاب به تقی زاده گفت: از وزارت ورزش و جوانان، دکتر سلطانی فر و مجموعه معاونین این وزارتخانه کمال تشکر را دارم. به نظرم پیش از این هیچ موقع تعامل بین فدراسیون بدنسازی و وزارت ورزش اینقدر نبوده است. ما در این مدت هر کمک و خواسته ای که داشتیم، وزارت ورزش و جوانان به ما کمک کرده؛ به ویژه در بخش کسب کرسی های بین المللی، اخذ مجوز برای برگزاری مسابقات و اخذ میزبانی های بین المللی که انشاله به زودی رخ خواهد داد. حضور شما در روزهای پایانی سال در محل فدراسیون بدنسازی نشانگر توجه ویژه  وزارت ورزش به این فدراسیون است. ما از شما و مجموعه وزارت ورزش تقاضا داریم پیگیری ویژه ای برای افزایش سهم ورزش های زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی در رسانه ملی داشته باشند.