• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون بدنسازی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پروش اندام، صبح امروز ۱۲ بهمن ماه کاوه احمدی مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان به همراه محمد یعقوبی کارشناس مسوول امور روابط عمومی فدرسیون ها  در محل فدراسیون بدنسازی حاضر شدند و با عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون، حسن کرباسی سرپرست دبیری و حسین جمشیدی سرپرست روابط عمومی فدراسیون دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار در خصوص تعامل هرچه بیشتر و بهتر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با صدا و سیما و راه کارهای استفاده از پتانسیل وزارت ورزش و جوانان بحث و گفت و گو شد.

همچنین کاوه احمدی اعلام آمادگی کرد که اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در راستای تعامل هر چه بهتر فدراسیون بدنسازی با صداوسیما تمام پتانسیل خود را به کار گیرد.