• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حکم عضویت در هیات رییسه فدراسیون بدنسازی به اخلاقی اهدا شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بنابر پیشنهاد ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، حسین اخلاقی از سوی دکتر مسعود سلطانی فر به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.

 اخلاقی روز گذشته ۲۸ بهمن ماه با حضور در محل فدراسیون حکم خود را از عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون دریافت کرد.

شایان ذکر است، حسین اخلاقی همزمان رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان است و در نخستین جلسه هیات رئیسه فدراسیون که در محل کمیته ملی المپیک با حضور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد، حضور داشت.