• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دوستی‌فر سرپرست امور حراست فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام شد/ تقدیر و تشکر از زحمات فخیمی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ظهر امروز ۲۶ بهمن ماه طی مراسمی اصغر دوستی فر به عنوان سرپرست امور حراست فدراسیون بدنسازی معرفی شد. 

این مراسم با حضور اثنی عشری رییس حراست دفتر امور مشترک فدراسیون ها، خوش برش مشاور مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و کرباسی سرپرست امور دبیری فدراسیون برگزار شد.

شایان ذکر است، در این مراسم از زحمات علیرضا فخیمی که پیش از این مسوول حراست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بود، تقدیر و تشکر شد.