• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح با رئیس فدراسیون بدنسازی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، امیر سرتیپ دوم سید کمال پیمبری رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح با حضور در محل فدراسیون بدنسازی، با عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون دیدار کرد و حضور او در راس این فدراسیون را تبریک گفت. 

در این نشست دوطرف در خصوص همکاری مشترک بین تربیت بدنی نیروهای مسلح و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین مقرر شد اولین گام از این همکاری حضور یک تیم از نیروهای مسلح در لیگ پاورلیفتینگ باشد که قرار است زیر نظر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شود.