• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

رامشی سرپرست خزانه داری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای امیر رامشی

با سلام و تحیت؛

نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت « سرپرست خزانه داری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام » جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
انتـظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضـوابط و مقررات موضـوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

  1. نظارت بر بسته شدن حساب ها در پایان سال مالیاتی و نیز آمادگی برای هر گونه ممیزی.
  2. بررسی آیین نامه ها و سیستم های مالی فدراسیون و ارائه راهکارهای مناسب.
  3. نظارت بر انجام کلیه فعالیت های برنامه ریزی مالی بودجه فدراسیون.
  4. نظارت بر فعالیت های حسابداری فدراسیون و ارائه روش ها و برنامه های مربوط به فعالیت های حسابداری مالی، حسابداری اعتبارات اسنادی و تخصیص ارز.
  5. بررسی گزارش های مالی مهم فدراسیون و ارائه راهکارهای بهبود سیستم بودجه فدراسیون.
  6. نظارت بر چگونگی جریان نقدینگی و مخارج فدراسیون.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، در خدمتگزاری به ورزش کشور، موفق و موید باشید.

گفتنی است؛ رامشی پیش از این سابقه کار به عنوان خزانه دار در چند فدراسیون ورزشی را دارا بوده است.

لازم به ذکر است؛ رییس فدراسیون از زحمات سیدمومنی، خزانه دار سابق فدراسیون هم تقدیر و تشکر کرد.