• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

روسای فدراسیون های ورزش های دانشگاهی و تیروکمان با نصیرزاده دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، غلامرضا شعبانی بهار رییس فدراسیون تیروکمان و هادی بشیریان رییس فدراسیون ورزش های دانشگاهی امروز(سه شنبه) با حضور در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با عبدالمهدی نصیرزاده دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست شعبانی بهار و بشیریان ضمن تبریک به نصیرزاده به خاطر تصدی پست ریاست فدراسیون بدنسازی، برای او آرزوی موفقیت کردند.

همچنین در ادامه این نشست امکان همکاری های دوجانبه بین فدراسیون بدنسازی با این دو فدراسیون بررسی شد و دوطرف به نتایج خوبی دست یافتند.