• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

رییس فدراسیون بدنسازی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با مهندس حسن کریمی دیدار کردند.

این دیدار در راستای ایجاد و احداث ساختمان اداری، انستیتوی بین المللی بدنسازی و خانه بدنسازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز(دوشنبه) صورت گرفت.

در این نشست پیرامون موضوعات فوق بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر گردید در روزهای آینده رییس فدراسیون بدنسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بازدید مشترکی از محل احداث این ساختمان در مجموعه ورزشی آزادی داشته باشند.

به زودی و بعد از اخذ مجوزهای لازم کلنگ احداث این مجموعه به زمین زده خواهد شد.