• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

زمینه همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و فدراسیون بدنسازی فراهم شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دکتر محمد هادی امین ناجی معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه پیام نور، دکتر فرنار ترابی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و نقیلی رییس مرکز ارزیابی و تندرستی دانشگاه پیام نور با حضور در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با دکتر عبدالمهدی نصیرزاده رییس این فدراسیون دیدار و گفت و گو کردند.

رییس فدراسیون بدنسازی در این نشست گفت: خودم را عضوی از دانشگاه پیام نور می دانم و سال ها در سمت های مختلف در این دانشگاه حضور داشتم. فکر می کنم حضور بنده در فدراسیون بدنسازی می تواند فرصتی برای همکاری های مشترک بین این فدراسیون و دانشگاه پیام نور باشد.

در ادامه این نشست پیشنهاد حضور دانشگاه پیام نور در لیگ پاورلیفتینگ مطرح شد و مورد استقبال مسئولان این دانشگاه هم قرار گرفت.

همچنین در خصوص ایجاد خانه های تندرستی و تناسب اندام در مراکز پیام نور در استان های مختلف صحبت هایی مطرح شد.

در نهایت نیز مقرر شد در جلسات بعدی دو طرف برای امضای یک تفاهم نامه مشترک به توافق برسند.