• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عبدی پور سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در این حکم آمده است:

 جناب آقای محرم عبدی پور

    احتراماً، نظر به مراتب تعهد، تخصص، سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان” سرپرست کمیته انضباطی  فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران ” منصوب می شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

–        رسیدگی با امور شکایات و تخلفات و کلیه امور محوله

–        تشکیل جلسات انضباطی به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس فدراسیون

–        نظارت بر کلیه عملکرد ورزشکاران ، مربیان ، رؤسای کیمته ها ، هیئت ها و باشگاه ها

–        نظارت بر کلیه مسابقات ورزشی فدراسیون بدنسازی

–        رسیدگی به جرایم و تخلفات ورزشکاران ، مربیان ، باشگاه ها و هیئت های استانها

–        نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارش های رسانه های مرتبط با فدراسیون

–        سایر وظایف محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و مؤید باشید.

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

لازم به ذکر است؛ عبدی پور پیش از این هم در سمت ریاست کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فعالیت می کرد که با حکم عبدالمهدی نصیرزاده در سمت خود ابقا شد.