• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

فتوحی سرپرست دبیری سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبداله فتوحی طی مراسمی با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون و حسین شیروانی  سرپرست سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به عنوان سرپرست دبیری سازمان لیگ معرفی شد. 

در حکم او آمده است:

جناب آقای عبداله فتوحی

با سلام و تحیت؛

احتراما، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان لیگ فدراسیون به موجب این حکم به سمت سرپرست دبیری سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

۱- هماهنگی با کلیه کمیته های زیر مجموعه سازمان لیگ و کمیته های فدراسیون جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف محوله

۲- تدوین آئین نامه اجرایی مسابقات لیگ با توجه به روند برگزاری مسابقات

۳- دریافت و رسیدگی به پیشنهادات و نظرات پیشکسوتان، نخبگان، ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها در راستای برگزاری هر چه مطلوب تر مسابقات لیگ

۴- سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

عبدالمهدی نصیرزاده

رئیس فدراسیون