• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

محمدپرست عضو کمیته روابط بین الملل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

به گزارش روابط عمومی فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام، در این حکم آمده است:

جناب آقای محمدامین محمدپرست

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی به موجب این ابلاغ شما به عنوان “مشاور رئیس  فدراسیون در امور بین الملل و عضو کمیته روابط بین الملل”  فدراسیون منصوب می گردید. انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور محوله اهتمام جدی معمول دارید.

امید است با اتکال به نیروی لایزان الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و مؤید باشید.

لازم به ذکر است؛ محمدپرست پیش از این ۸ سال ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان جنوبی را برعهده داشته و در دوره ای نیز مشاور بین الملل فدراسیون بدنسازی بوده است.