• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسئولان تربیت بدنی نیروهای مسلح با نصیرزاده دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سرهنگ باقری رییس سیزم ستادکل نیروهای مسلح، سرهنگ موذنی رییس مسابقات ستادکل نیروهای مسلح، سرهنگ رضایی رییس مسابقات ناجا و سرگرد تیموری دبیر سیزم ناجا با حضور در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با عبدالمهدی نصیرزاده به گفت و گو پرداختند.

در این نشست پیرامون همکاری های مشترک فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با ستادکل نیروهای مسلح و سیزم بحث و بررسی صورت گرفت.

مقرر شد مذاکرات پیرامون امکان همکاری های مشترک همچون عقد تفاهم نامه در نشست های بعدی ادامه پیدا کند.