• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نحستین جلسه عبدالمهدی نصیرزاده رئیس جدید فدراسیون با کارکنان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ظهر امروز ۲۱ دی ماه نحستین جلسه عبدالمهدی نصیرزاده رئیس جدید فدراسیون با کارکنان در دفتر ریاست برگزار شد. طی این جلسه کارکنان با شرح وظایف خود را معرفی کردند و در خصوص نفاط ضعف و قوت فدراسیون بحث و بررسی صورت گرفت. 

عبدالمهدی نصیرزاده سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: شکرگزار خداوند هستم که این توفیق و لیاقت را نصیب من کرد تا خدمتگذار جامعه بسیار بزرگ بدنسازی باشم. خاطرات خوشی از همکاری با تک تک شما دارم و من هم روزی در کنار شما و همکار شما بودم که آن خاطرات خوش مرتب در ذهنم تداعی می شود.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن تشکر و قدردانی از رییس و سرپرستان پیشین این فدراسیون گفت: اینجا یک حلقه عاطفی وجود داشت که احساس می کردم این فدراسیون جایی است که می توانم عاشقانه خدمت کنم. امیدوارم بتوانم در انتها این امانتی را که روسای هیات ها و اعضای مجمع به من سپرده اند را خیلی تمیز و مرتب تحویل نفر بعدی بدهم. می دانم این میز و صندلی‌ها ماندنی نیستند که اگر ماندنی بودند به من نمی‌رسید.

وی ضمن تاکید به ارجحیت نهادن و حرمت گذاشتن به ورزشکاران و روسای هیات‌های استانی یادآور شد: ورزشکاران ولی نعمت ما هستند، اگر آنها نباشند وجود ما دلیلی ندارد. ما نماینده آنها هستیم. محصول ما ورزشکاران، قهرمانان، مربیان و داوران هستند. اینجا متعلق به آنهاست و ما اینجا مهمان هستیم. همچنین نباید فراموش کنیم روسای هیات ها با سختی های خاص و زیادی عاشقانه مشغول خدمت به این جامعه بزرگ هستند.

نصیرزاده در ادامه عنوان کرد: اولویت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شایسته سالاری است و رانت و رانت بازی اینجا هیچ معنایی ندارد و حتی می توانیم از نیروهای داوطلبی شایسته ای برای تسریع در امور عقب افتاده استفاده کنیم.

وی در پایان با تاکید بر متعهد بودن حضار بر منافع فدراسیون و پیشبرد اهداف آن خاطر نشان کرد: جامعه بدنسازی و پرورش اندام از من توقع زیادی دارند. من باید در حد توانم و تا جایی که امکان پذیر است به این خواسته ها پاسخ بدهم و به همکاری بیشتر و همه جانبه نیاز دارم.