• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نخستین جلسه شورای IT فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین جلسه تخصصی شورای IT فدراسیون با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون، رضا فیروزی نایب رئیس فدراسیون، حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون، آیت ارجمند سرپرست انیستیتو بین المللی فدراسیون، حسین جمشیدی سرپرست روابط عمومی، داود خزائی مسئول انفورماتیک فدراسیون، علی حسین پور مسئول پشتیبانی سایت و سامانه ملی فدراسیون، سعید نجاران و سایر اعضاء برگزار شد.

این جلسه به منظور بررسی روش های نوین فناوری اطلاعات برگزار شد و در ابتدا اتوماسیون اداری و سایت فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین در رابطه با سامانه ملی فدراسیون که بزودی از آن رونمایی می شود بحث و تبادل نظر شد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام یادآور شد: با توجه به اینکه این فدراسیون مخاطبان بسیار زیادی دارد، دیگر نمی توان از روش های سنتی استفاده کرد و مجبوریم به سمت روش های نوین فناوری و اطلاعات حرکت کنیم. در غیر این صورت فدراسیون محکوم به شکست است.

در انتهای جلسه مصوب شد بزودی اولین نشست مسئولین IT هیات ها با مسئولین کمیته IT فدراسیون و اعضا این کمیته برگزار شود تا آموزش های لازم نیز در این خصوص به آنها داده شود.