• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست اعضای کمیته داوران با رییس فدراسیون بدنسازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه، امید جبلی رییس کمیته داوران به همراه اعضای این کمیته و برخی از داوران از جمله عباس اسماعیلی، یحیی آگاهی، حمید زحمتکش، مجید دانیالی، حسین طباطبایی، قدیر آرمیان، محمد جوزدانی، جهانبخهش مریدیان، علی اکبر ترابی، جعفر ابن مسعود، خسرو محمدی و اکبر خزایی در دفتر رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حاضر شدند و نشستی را با عبدالمهدی نصیرزاده برگزار کردند.

در این نشست درباره ساختار کمیته داوران بحث و تبادل نظر صورت گرفت و رییس فدراسیون بدنسازی بعد از شنیدن نقطه نظرات اعضای کمیته داوران، صحبت هایی را انجام داد.

در نهایت مقرر شد در نشست های بعدی درباره تغییراتی که قرار است در ساختار کمیته داوران صورت بگیرد، تصمیم نهایی اتخاذ شود.