• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست نصیرزاده با مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده امروز(شنبه) در نشستی با فرشید طهماسبی مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش و جوانان شرکت کرد. در این نشست شهرام عظیمی معاون این اداره کل، دکتر مسجدی و نادمی نیز حضور داشتند.

در این نشست در خصوص نحوه همکاری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با فدراسیون های بین المللی تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین مقرر شد جلسات تخصصی مجدد با حضور طهماسبی در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ادامه پیدا کند.