• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نصیرزاده رئیس کمیسیون ورزش های دانشگاهی فدراسیون بین المللی بدنسازی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فدراسیون بین المللی بدنسازی و فیتنس قرار طی یک فرآیند کوتاه مدت با کمک فدراسیون های کشورهای تابع از جمله جمهوری اسلامی ایران، رشته پرورش اندام را وارد بازی های دانشجویی جهان کند.

با توجه به ظرفیت های دکتر عبدالمهدی نصیرزاده و طی اعلام سایت فدراسیون بین المللی(IFBB)، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران به عنوان رئیس کمیسیون ورزش های دانشگاهی IFBB منصوب شد.

گفتنی است؛ بعد از عضویت رئیس فدراسیون بدنسازی در هیات اجرایی فدراسیون بین المللی بدنسازی، با موافقت اعضای هیات اجرایی فدراسیون بین المللی بدنسازی و فیتنس، عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان رئیس کمیسیون ورزش دانشجویی IFBB انتخاب شد.

همچنین ادواردو، رییس فدراسیون نیکاراگوئه نیز به عنوان دبیر این کمیسیون منصوب شده است. 

لازم به ذکر است؛ IFBB  دارای ۲۰۳ عضو است و همچنین در سازمان های بزرگ بین المللی همچون گایسف و وادا عضو می باشد.