• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کرمی سرپرست کمیته امور استان‌های فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در این حکم آمده است:

جناب آقای سعید کرمی

احتراما، نظر به مراتب تعهد، تخصص، سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست کمیته امور استان‌های فدراسیون پرورش‌اندام جمهوری اسلامی ایران” منصوب می‌شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

۱-معرفی اعضاء کمیته امور استان‌ها

۲-بررسی عملکرد هیات های استان‌ها و ارائه رهنمود جهت تصدی پست ریاست هیات

۳-برگزاری جلسات روسای هیات‌های استانی

۴-هماهنگی در برگزاری مسابقات مختلف در استان‌ها

۵-تلاش در راستای توزیع امکانات و فرصت‌ها بین استان‌های کشور

۶-برقراری ارتباط بین فدراسیون و استان‌ها و انعکاس مسائل هیئت‌ها جهت طرح در هیئت رییسه فدراسیون

۷-ارائه پیشنهادات در جهت سیاست‌گذاری مالی فدراسیون در مورد هیات‌ها

۸-پیگیری تخصیص سهمیه اعتباری هیات‌ها از امور مالی فدراسیون

۹-تهیه و تدوین گزارش از مسابقات انجام شده در استان‌ها با هماهنگی کمیته مسابقات

۱۰-تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای هیات‌ها

۱۱-سایر وظایف محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون