• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اهدای لوح یادبود و مدال افتخار IFBB به معاون وزارت ورزش و جوانان

عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام لوح یادبود و مدال افتخاری را که از طرف رافائل سانتونخا رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام به  معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان تقدیم شده بود را به عنوان نماینده و رئیس کمیسیون ورزش های دانشگاهی IFBB به مهدی علی نژاد اهدا کرد. 

گفتنی است؛ رافائل سانتونخا رئیس IFBB در زمان حضورش در ایران در فروردین ماه سال جاری، نشستی مفید و بسیار پر بار با علی نژاد داشت و این لوح و مدال افتخار را به‌عنوان تقدیر فدراسیون جهانی پرورش اندام از توجه ویژه و حمایت های معاون وزیر ورزش و جوانان ایران از رشته بدنسازی و پرورش اندام به او اهدا کرد.

همچنین در جریان نشست رییس فدراسیون بدنسازی با معاون وزارت ورزش، مهدی علی نژاد توسط عبدالمهدی نصیرزاده در جریان جدیدترین فعالیت های فدراسیون قرار گرفت. علی نژاد با میزبانی ایران از مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ موافقت کرد و در بخشی از صحبت های خود اظهار داشت: این میزبانی اتفاق بسیار بزرگی برای ورزش ایران به‌حساب می آید.

در بخش دیگری از این جلسه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از افتتاح آکادمی IFBB در ایران استقبال کرد و گفت: نصیرزاده هرکجا بوده منشاء تحولات است و این اتفاقات هم گواه این موضوع است. افتتاح آکادمی می تواند برای ایران ارز آوری داشته باشد و باعث می شود ارز داخل کشور خارج نشود و یک گام بسیار مثبت برای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در راستای دیپلماسی بین المللی خواهد بود.