• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تفاهمنامه همکاری بین فدراسیون های بدنسازی و جودو امضا شد

 در جلسه ای که با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی،آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی، محمد امیرعظیمی سرپرست کمیته باشگاهها، محمد بلوطی دستیار ویژه رئیس فدراسیون جودو و موحد دانش رئیس کمیته مربیان این فدراسیون برگزار شد، دو فدراسیون تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

از جمله مهمترین موارد این تفاهمنامه می توان به برگزاری کلاس مربیگری بدنسازی در رشته جودو اشاره کرد. با توجه به این تفاهمنامه، افرادی می توانند در کلاس بدنسازی جودو شرکت کنند که کارت مربیگری درجه ۳ بدنسازی یا جودو باشند.

همچنین مقرر شد امکان حضور مربیان جودو در دوره های بدنسازی نیز فراهم شود. علاوه بر این، تسهیلات ویژه ای برای کسانی که کارت مربیگری بدنسازی جودو را از فدراسیون بدنسازی دریافت می کنند در نظر گرفته شد. از جمله این تسهیلات می توان به درج نام آن ها به عنوان مربی در سایت فدراسیون بدنسازی و امکان حضور آنها در دوره های بین المللی فدراسیون بدنسازی اشاره کرد. علاوه بر این، تخفیفات ویژه ای برای حضور در دوره های آموزشی و بهره مندی از امکانات و خدماتی که مربیان بدنسازی از آنها بهره مند هستند نیز شامل حال آنها می شود.

ضمن این که امکان مربیگری کسانی که کارت مربیگری بدنسازی جودو را می گیرند، در باشگاههای بدنسازی فراهم خواهد آمد.